16. oktober 2023

Status på indsamling af madaffald i Vesthimmerland

Indsamling af madaffald har udviklet sig stabilt siden begyndelsen af året, hvor den nye affaldsordning trådte i kraft. I de første 9 måneder af 2023 er der indsamlet 1.509 tons madaffald, hvilket svarer nogenlunde til de forventninger, der er sat for perioden.

Når det første år er gået og borgerne har vænnet sig til de nye rutiner, viser erfaringstal fra Econet, at Vesthimmerlands Forsyning årligt vil indsamle ca. 3.000 tons madaffald. Det svarer i gennemsnit til 3,3 kilo madaffald pr. husstand pr. uge.

Direktøren for Vesthimmerlands Forsyning, Morten Aaby Nielsen, udtaler: "Vi er rigtig glade for, at borgerne i Vesthimmerland støtter op og er aktive i at sortere madaffald. Det er godt for vores fælles miljø og vores ønske om at skabe en mere ansvarlig fremtid. Når vi sorterer madaffald, hjælper det ikke kun på CO2-regnskabet, det gør også en forskel i vores måde at tænke forbrug og adfærd på. Det lærer os at bruge ressourcerne bedre og tænke mere over, hvor meget vi i virkeligheden køber og smider ud.

Fakta om madaffald

  • Når madaffaldet genanvendes, produceres der ikke drivhusgasser i samme grad som ved forbrænding. Dermed reduceres mængden af CO2-udledning.
  • Genanvendelse af madaffald producerer to værdifulde ressourcer: kompost og biogas.
  • Komposten har mange nyttige egenskaber og bruges som et grønt alternativ til kunstgødning og kemikalier.
  • Biogassen produceres når madaffaldet nedbrydes og bruges som en grøn energikilde fx til transport.
  • Madaffald er mad, du ikke kan spise. Det er fx råt eller for gammelt.
  • Madaffald er fx ikke dyreekskrementer og jord fra potteplanter.
  • De grønne poser til madaffald udleveres fra kommunens genbrugspladser og biblioteker.

 

Diagram der viser hvor mange tons madaffald der er sendt til genanvendelse

Så mange tons madaffald har borgerne i Vesthimmerland sorteret fra til genanvendelse. Econet har regnet på erfaringstal fra andre kommuner, de viser, at vi forventeligt kommer op på 250 tons pr. måned.

 

Diagram der viser hvor meget gødning, varme og co2-reduktion madaffaldet kan blive til, når det bliver genanvendt

Her kan du se, hvor meget gødning, varme og CO2-reduktion madaffaldet kan blive til, når det bliver genanvendt.

 

Et stort hul med grønne affaldsposer. Hullet har en slags metal spiral.

Et læs madaffald fra borgerne i Vesthimmerland er her på vej ind i et forbehandlingsanlæg, som fjerner de grønne poser, inden madaffaldet bliver til biogas og gødning.

Til nyhedsoversigten

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din færden og til at forbedre din oplevelse.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Du kan læse mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies