En etiket der beskriver hvordan farligt affald skal håndteres, når det afleveres i rød miljøkasse

Miljøkassen