Har du bundfældningstank?

Bor du i et område, hvor der ikke er kloakeret, har du højst sandsynlig en bundfældningstank på grunden.

Bundfældningstanken anvendes til simpel, mekanisk rensning af dit spildevand, hvor det efterfølgende enten udledes, nedsives eller renses yderligere.