Din kloak

Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber spildevandet gennem dine kloakrør og ud i Vesthimmerlands Forsynings kloaksystem.