Et regnvandsbassin bugter sig i smukke buer på en grøn mark
24. oktober 2019

Separatkloakering - hvad er det?

Vesthimmerlands Forsyning har travlt med at gøre kloaksystemet klar til fremtidens udfordringer.

Klimaforandringerne medfører voldsomt vejr med kraftigt nedbør og dermed øget belastning af vores vandmiljø.

Fremover skal regnvand og spildevand løbe i hvert sit rør. Spildevandet løber til et renseanlæg, mens regnvandet bliver ledt tilbage til naturen.

Når vi fjerner regnvandet fra kloaksystemet, undgår vi, at renseanlægget og kloaknettet bliver overbelastet under kraftig regn. Det nedsætter risikoen for oversvømmede kældre, vand på gader og overløb af beskidt spildevand til naturen.

I brochuren Separatkloakering - Nye klimatilpassede kloakker på vej kan du læse, hvad forsyningen gør, hvad kommunen gør, og hvad husejeren skal gøre, når vi separatkloakerer.

Til nyhedsoversigten