Et nærbillede af koldt postevand der bliver hældt op fra en flaske til et glas

Årsaflæsning

Har du egen drikkevandsboring eller bimåler, får du tilsendt aflæsningskort omkring den 10. december, og skal dermed indberette årsaflæsning elektronisk, telefonisk eller pr. post. 

Modtager du drikkevand fra vores vandværker, bliver dine vandmålere fjernaflæst af os i december måned.