Et nærbillede af koldt postevand der bliver hældt op fra en flaske til et glas

Årsaflæsning

Har du egen drikkevandsboring eller bimåler, får du tilsendt aflæsningskort omkring den 10. december, og skal dermed indberette årsaflæsning elektronisk, telefonisk eller pr. post. 

Modtager du derimod drikkevand fra vores vandværker, skal du ikke længere aflæse dine vandmålere - det foregår fremover automatisk.