Skraldeskolen

En dag på Skraldeskolen skal betragtes som en undervisningsdag. Skraldeskolens personale sørger for hele undervisningsforløbet, men vi beder om, at lærerne hjælper til med at skabe en god undervisningssituation. Pauser lægges ind efter behov.

Vi anbefaler, at 0. klasser venter med besøg til efter nytår.  

Modul 1 (grundforløb): 
Foregår på Skraldeskolen. Fokus på affaldshåndtering, sortering, genbrug og omtanke for miljøet. Hele forløbet foregår indendørs, hvor børnene kommer igennem et aktivt skraldeunivers med bl.a. 3D vægge og sorteringsopgaver. Der er adgang til udendørs legeplads. Alle klasser får udleveret en Agentbog, der kan bruges i undervisning på jeres skole og som oplæg til Modul 2. (6. klasser, som ikke når modul 2, kommer ud på anlægget allerede på modul 1). 

Modul 2 (2. besøg): 
Foregår på Skraldeskolen og afsluttes med rundtur ude på anlægget. Husk fornuftige sko/støvler. Vi starter med grundig repetition.