Separatkloakering og etablering af regnvandsbassin i Ravnstrup

Regnvandsbassin

Alt regnvandet fra Ravnstrup by skal bremses, inden det ledes ud i Limfjorden. Derfor etablerer vi et regnvandsbassin. 

Separatkloakering

I starten af 2020 går vi igang med at separatkloakere selve Ravnstrup by. 

Til projektoversigten