I perioden 2019-2020 gennemføres der separatkloakering i Ravnstrup.

Til projektoversigten