Hele Ranum by skal separatkloakeres. Det betyder, at regn- og spildevand fremover skal løbe i hvert sit rør.

1. etape af separatkloakeringen udføres i 2020.

Til projektoversigten