Hele Ranum by skal separatkloakeres. Det betyder, at regn- og spildevand fremover skal løbe i hvert sit rør.

 

Spildevandet skal løbe ud til et renseanlæg, mens regnvandet skal ledes tilbage til naturen. Når vi fjerner regnvandet fra kloaksystemet, undgår vi, at renseanlægget og kloaknettet bliver overbelastet under kraftig regn. 

Regnvandet leder vi ud til et såkaldt regnvandsbassin, som placeres i det nordøstlige Ranum omkring Seminarievej/Kærvej. Herfra kan regnvandet - på kontrolleret vis - ledes tilbage til naturen. 

Vesthimmerlands Forsyning etablerer de nye rør i vejene og vi opsætter et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom i Ranum by.

Projektet sendes i udbud december 2019 med forventet licitation i januar 2020.

Alle berørte husstande bliver varslet af kommunen i takt med opstart af de enkelte etaper. Vesthimmerlands Forsyning indkalder desuden alle berørte husstande til borgermøde - ligeledes etapevis.

Separatkloakering i Ranum by påbegyndes i starten af 2020.

Her på siden kan du følge med i udviklingen og holde dig opdateret på etaperne. Det er også her, at al materiale fra os kommer til at ligge.

Til projektoversigten