Lommeregner, kuglepen og et stykke papir med nogle håndskrevne udregninger på
18. december 2019

Takster for 2020 stiger

 

Takster for affaldshåndtering stiger ca. 20%

For langt de fleste husstande/boligejendomme i Vesthimmerlands kommune stiger affaldstaksterne med ca. 450 kroner årligt.

Stigningen skyldes, at Byrådet har truffet beslutning om en hurtigere gældsafvikling vedrørende etablering af Farsø Genbrugsplads og Vesthimmerlands Deponi. Dertil øgede udgifter til drift af ordninger vedrørende genbrugspladser og indsamling af genanvendeligt affald, øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingspriser på flere fraktioner.

 

Takster for vandafledning stiger ca. 4%

Der er ligeledes truffet beslutning om takststigning på 4% til vandafledningsbidraget, som skal hensættes til kommende store investeringer, herunder transportledning til Mariagerfjord kommune, anlægsbidrag til Mariagerfjord Renseanlæg og omkostninger ved nedlæggelse af Aars Renseanlæg.

Se takster og gebyrer her 

Til nyhedsoversigten