Ejerskifte / flytning

Fraflytter (sælger)

Tilflytter (køber)

Flere ejere (medejere)