I perioden 2019-2020 gennemføres der kloakfornyelse på en del af Knabervej i Fjeldsø.

Til projektoversigten