I uge 19 og 20 udfører Vesthimmerlands Forsyning kloakarbejde i vej og fortov i Aars ved Gislumvej 27 c og Gislumvej 29 (på Søndervang).

Til projektoversigten