Vi etablerer et såkaldt afskærende spildevandssystem uden om byen fra Galgehøj til Gyvellunden via Stenildvadvej.

På dele af strækningen etableres der også regnvandsledning, som skal flytte overfladevandet fra Galgehøj til Herredsbækken. Ledningsanlægget bliver etableret på Stenildvadvej.

Stenildvadvej er spærret på en strækning, der flyttes i takt med arbejdets fremdrift. Der er adgang til området fra hhv. Ryttervej og Stenilvadvej.

Til projektoversigten