Et nærbillede af en sort dagrenovationscontainer, der står op ad en rød murstensvæg

Dagrenovation

Dagrenovation er den rest af affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug, genanvendelse og farligt affald.

Vi henter dagrenovation hver 14. dag og kører den direkte til forbrænding på Aars Fjernvarme, hvor den bliver til varme og strøm.