Affald og ressourcer

Her kan du læse lidt om, hvordan vi udnytter ressourcerne i dit affald. Vi arbejder ud fra det, vi kalder et affaldshierarki, hvor det handler om at løfte affaldet op i hierarkiet. 

Undgå affald

Det bedste, du kan gøre, er helt at undgå at skabe affald. Det kan du for eksempel gøre ved at sige NEJ TAK til reklamer og aviser, ved at stoppe med at købe vand på flaske og ved at undgå madspild. Du kan også gøre det ved, at købe færre ting. Køb kun det, du skal bruge, og køb ting af høj kvalitet, så de holder længere. 

Genbrug

I daglig tale bruges begreberne genbrug og genanvendelse ofte synonymt, men der er en klar forskel. Genbrug er, når et kasseret produkt benyttes i samme form og til samme formål, som da det blev kasseret. Det er for eksempel, når du giver ting væk, til nogen, der har brug for dem. Det er også genbrug, når du sælger din gamle mobiltelefon til en anden, eller når du lader tøj gå i arv. Når du afleverer ting, og køber ting i en genbrugsbutik, så hedder det også genbrug. Produktet ændrer ikke egenskab, men det kan godt være, at det bliver sat lidt i stand, vasket osv.

Genanvendelse

Genanvendelse er, når et produkt nedbrydes eller findeles, og råmaterialet herefter benyttes i fremstillingen af nye produkter. Det er for eksempel genanvendelse, når brugte konservesdåser eller syltetøjsglas smeltes om, så materialet kan bruges til nye produkter. Det er også genanvendelse, når papkasser laves til nye papkasser, og når madaffald bliver til biogas.

Anden nyttiggørelse

Når affald ikke kan genbruges eller genanvendes, men stadig udnyttes, kalder vi det for anden nyttiggørelse af affald. Det er for eksempel, når affaldet brændes af i et forbrændingsanlæg og bruges til at producere varme. 

Deponi

Når affald hverken kan genbruges, genanvendes eller på anden måde nyttiggøres, lægges det i et affaldsdepot. Det kan være affald, der kan forurene grundvand, søer, vandløb eller luften (for eksempel asbest). I et deponi kan der også ligge affald, der ikke er så farligt, men som ikke kan brændes eller genanvendes. Danmark er heldigvis et af de lande, der deponerer mindst affald.

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din færden og til at forbedre din oplevelse.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Du kan læse mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies