Mand i orange arbejdstøj står nede i en udgravning. Cementrør og gravko.

I perioden august 2022 til februar 2023 etablerer Vesthimmerlands Forsyning separatkloakering af byggemodningen til et nyt svømmecenter i Aars Vest.

Aars Vest - Svømmecenter

Kort over Aars Vest separatkloakeringsområde

Anlægget bliver etableret langs det gamle banetrace i Aars Vest fra børnehave og frem til det kommende svømmecenter.

Herfra vil kloakanlægget gå syd ned over markarealerne til Støberivej, hvor der vil blive etableret en pumpestation til spildevand.

Pumpestationen skal transportere spildevandet til en afskærende spildevandsledning på højdedraget af Ryttervej via en trykledning.

Trykledningen bliver etableret i rabatten langs Støberivej, indtil den krydser over vejen og herefter går op ad ryttervej til tilslutningspunket. Trykledningen bliver etableret i samme projekt.

Regnvandsledningen fra Aars Vest bliver tilkoblet en eksisterende ledning, der i dag går i nordsiden af Støberivej, og herefter krydser over vejen til et eksisterende regnvandsbassin på det sydlige hjørne af Støberivej og Aars Ringvej.

Separatkloakeringen medfører, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin ledning. Der er mange fordele ved separatkloakeringen, f.eks. mindre overløb af spildevand til vandløb, mindre risiko for oversvømmelse i bygninger m.v. samt driftsøkonomiske besparelser.

Som led i separatkloakeringen skal grundejere også separatkloakere på egen grund og tilslutte hhv. regnvandsledning og spildevandsledning på grunden til de to skelbrønde, som Vesthimmerlands Forsyning efter nærmere aftale med grundejeren placerer på grunden. De berørte grundejere får nærmere information om, hvad de skal foretage sig af Vesthimmerlands Forsyning.

 

Bygherre: Vesthimmerlands Forsyning

Tilsynsførende/rådgiver: MOE

Entreprenør: HME

Til projektoversigten

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din færden og til at forbedre din oplevelse.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Du kan læse mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies